O našem klubu

Tanečně -gymnastický Klub Zlín, z.s. je sportovním klubem založeným v roce 1991 paní RNDr. Evou Višňovou za účelem rozvoje dětí a mládeže v oblasti moderní gymnastiky, tanečně-pohybové, hudební a estetické výchovy. TGK registruje členy ve věku 4 - 20 let. Zabývá se moderní gymnastickou a taneční průpravou na rekreační a závodní úrovni. Děti trénují 1x - 4x týdně (dle věku, výkonnosti a zájmu). Výuka vychází ze základů baletu, gymnastiky a techniky cvičení s náčiním (míč, obruč, švihadlo, stuha, kužele).

Poznejte náš tým

Andrea Višňová


Andrea je hlavní trenérka našeho klubu a je dcera naší zakladatelky paní Evy Višňové. Andrea byla aktivní závodnicí s úspěchy ve volném programu. Vystudovala trenérskou školu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a má kvalifikaci trenérky I. tř. a rozhodčí III. třídy v moderní gymnastice.

Věra Gábová


Věrka je odchovankyní našeho klubu, kde začínala ve svých 4 letech. Věrka aktivně závodila v základním programu a později se začala věnovat převážně estetické skupinové gymnastice. Vystudovala Pedagogickou Fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Věrka je stále aktivní závodnicí a dnes hostuje v klubu SKMG Mantila Brno, kde se pravidelně účastní závodů mistrovství světa. Věrka je jednou z nejzkušenějších závodnic v ČR.

Johana Říhová


Johanka je bývalá závodnice našeho klubu s úspěchy v závodní činnosti. V současné době spolu s Věrkou hostuje v klubu SKMG Mantila Brno, který je jedním z nejlepších klubů moderní gymnastiky v ČR. Johanka studuje Gymnázium Lesní Čtvrt ve Zlíně a je choreografkou našeho klubu pro společné skladby.