O nás


Tanečně gymnastický klub Zlín  je sportovním klubem založeným v roce 1991 paní RnDr. Evou Višňovou za účelem rozvoje dětí a mládeže v oblasti moderní gymnastiky, tanečně-pohybové, hudební a estetické výchovy. TGK  registruje členy ve věku  4 - 20 let. Zabývá se moderní gymnastickou a taneční průpravou na rekreační a závodní úrovni. Děti trénují  1x - 4x týdně (dle věku, výkonnosti a  zájmu). Výuka vychází ze základů klasického a moderního výrazového tance, baletu, gymnastiky a techniky  cvičení s náčiním ( míč, obruč, švihadlo, stuha, kužele).