Soustředění 28.-30.srpna 2015

Na konci prázdnin se sešla téměř všechna děvčata oddílu se svými trenérkami, aby si zopakovala a vylepšila
sestavy základního a kombinovaného programu, sestav dvojic a trojic, a sestavu estetické gymnastiky. Na
začátku soustředění se setkala s p.Podlezovou (baletní škola Ballerine) a pod jejím vedením nacvičovala nové
druhy skoků, znovu a znovu "pilovala" záludné piruety a vůbec se učila ladnému držení těla.

V sobotu a neděli byly na programu také sestavy jednotlivkyň, procvičování jednotlivých prvků a nekonečné
opakování a  opakování a  opakování ........... Všechny gymnastky dávaly ze sebe veškeré úsilí a snahu.
A tak děkujeme  p. Višňové, Kopecké, Gábové a Michnové  za odborné vedení a  trpělivost při soustředění.

Také byste chtěli být malou muškou a aspoň trochu nahlédnout do haly a vidět, jak to vše probíhalo ? Ve Foto
galerii najdete odkaz na album fotek.