Oblastní přebor Vyškov 14.11.2015

Kompletní sbírka - zlatá, stříbrná, bronzová

se podařila vytvořit děvčatům při sobotním Oblastním přeboru jihomoravské oblasti, který se konal tentokráte

ve Vyškovské  sportovní hale. Zlatá  byla  trojice děvčat - Dobešová, Pavlíčková, Sojáková v kategorii Nadějí

nejmladších, stříbro získala dvojice -  Miklová,  Říhová v  Nadějích  starších a  bronz  do  kompletní  sbírky

přinesla děvčata -  Cuřínová, Číhalová  v  kategorii  Nadějí  mladších.Děvčatům  patří  díky  za  předvedené

výkony  a  paním  trenérkám  velké  poděkování  za  trpělivou  přípravu !